• Основно училище "Отец Паисий",с.Нова Камена,общ.Тервел
  Основно училище "Отец Паисий",с.Нова Камена,общ.Тервел
  Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта. Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта. Кратък опционален текст към слайда/изображението. Опция за бутон към избрана вътрешна страница от сайта.
 • "Знанието е съкровище,което ще последва своя собственик навсякъде"
  Основно училище"Отец Паисий"
  "Знанието е съкровище,което ще последва своя собственик навсякъде"
  Кратко описание към изображението/слайда. Опция за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко описание към изображението/слайда. Опция за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко описание към изображението/слайда. Опция за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко описание към изображението/слайда.
Добре дошли в Основно училище "Отец Паисий"с.Нова Камена!

Добре дошли в Основно училище "Отец Паисий"с.Нова Камена!

В Основно училище „Отец Паисий “ с.Нова Камена,общ.Тервел ще намерите отлична образователна среда, високо квалифицирани педагози, усмихнати и прекрасни ученици!

 

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Проекти

Училищни столова и закусвалня

Училищни столова и закусвалня

Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта.

Научи повече

Проект "Успех"

И през учебната 2019/2020 година ОУ „Отец Паисий“ изпълнява дейности по проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Сформирани са 10 групи за обучителни затруднения както следва: 2 групи в начален етап, 4 групи в прогимназиален етап. В училището има сформирани и 2 групи за занимания по интереси. Общият брой на учениците, включени в тези дейности са 30, с които работят 6 педагогически специалисти. Чрез проекта се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. Осъществява се обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

Научи повече