Паралелки

Втори-четвърти клас

Втори-четвърти клас

Класен ръководител -Росица Керанова

Научи повече
Първи -трети клас

Първи -трети клас

Класен ръководител-Йорданка Петрова

Научи повече
Пети -шести слят клас

Пети -шести слят клас

Класен ръководител-Боянка Костадинова

Научи повече
Седми клас

Седми клас

Класен ръководител-Андриана Панайотова

Научи повече

ПИГ I-Vклас

Старши възпитател-Ахмед Ахмед

Научи повече

ПИГ VI-VII клас

Старши възпитател-Татяна Николова

Научи повече