НВО -IVклас

НВО -IVклас

НВО -IVклас

         Дати за изпити:

      БЕЛ - 09.05.2019г.

  Математика-10.05.2019г

 Човекът и обществото-14.05.2019г.

  Човекът и природата16.05.2019г.